Trong tiêu chuẩn của NAHA (Hiệp hội chuyên nghiên cứu liệu pháp tinh dầu của Mỹ) thì đa số các loại tinh dầu đều không nên dùng trực tiếp trên da. Hoặc nên có sự kiểm tra dị ứng tinh dầu trước khi sử dụng. Trong kinh nghiệm sử dụng của chúng tôi có một số tinh dầu hoàn toàn không được sử dụng trực tiếp trên da bởi nó có thể gây dị ứng, mẫn cảm, tổn thương tạm thời … như dưới đây

Cách sử dụng sẽ là: pha loãng với các dầu nền với tỷ lệ thấp (3%-5%), khuếch tán với đèn xông tinh dầu hoặc máy khuếch tán tinh dầu